Lavandino ulje jedno je od rijetkih ulja koje se može nanositi izravno na kožu i konzumirati. Služi i za inhalaciju, spravljanje kupki i masažu. Najčešće se koristi za aroma lampicu, gdje prilikom isparavanja čisti i dezinficira prostoriju.

HOP